Menu

III DEBATA INWESTYCYJNA – PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ


Konferencja poświęcona wizji rozwoju infrastruktury i potrzebom infrastrukturalnym również w aspekcie społecznym i z punktu widzenia przewoźników, a także podsumowaniu realizacji obecnych programów inwestycyjnych i przede wszystkim planom inwestycyjnym w rozpoczynającej się perspektywie finansowej. Poruszone będą kwestie istotne dla rozwoju polskich firm wykonawczych i produkcyjnych dotyczące skali, rodzaju i sposobów realizacji inwestycji oraz rezultatów inwestycji zarówno dla przewozów, jaki i potencjału polskiego przemysłu i wykonawstwa.

Moderator – Sławomir Siezieniewski

Paneliści:
  • Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
  • Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
  • Marita Szustak – Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
  • Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Ireneusz Maślany – Członek Zarządu PKP S.A.
  • Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
  • Radosław Kantak – Członek Zarządu Centralny Pork Komunikacyjny Sp. z o. o.
  • Paweł Strączyński – Prezes Banku Pekao S.A