Konkursy

Konkurs im. inż. Józefa Nowkuńskiego
- dla ukończonych inwestycji liniowych i kubaturowych, a także projektów nowych inwestycji infrastrukturalnych szynowych zrealizowanych na terenie Polski oraz taboru szynowego, posiadającego dopuszczenie przynajmniej w jednym kraju UE i prezentowanego na Targach TRAKO (wagony, lokomotywy, pociągi zespołowe). Nagrody to dwie równorzędne statuetki, (kategorie: Infrastruktura i Tabor), będące replikami pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego. Komisja przyznaje również wyróżnienia. Udział w Konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. (Konkurs organizowany przez Radę Programową Targów TRAKO. (wspólna komisja z Konkursem im. inż. Ernesta Malinowskiego)
Kontakt: Marek Buczkowski; e-mail: marek.buczkowski@mtgsa.com.pl; tel. +48 58 5549312

Konkurs im. inż. Ernesta Malinowskiego
dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie i prezentowanych na Targach. Ocenie podlegają wyroby i technologie z zakresu tematycznego targów, zgłoszone zarówno przez polskie, jak i zagraniczne firmy biorące udział w Targach TRAKO. Nagrody to trzy równorzędne statuetki będące replikami pomnika inż. Ernesta Malinowskiego. Komisja przyznaje również wyróżnienia. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. (Konkurs organizowany przez Radę Programową Targów TRAKO. (wspólna komisja z Konkursem im. inż. Józefa Nowkuńskiego)
Kontakt: Marek Buczkowski; e-mail: marek.buczkowski@mtgsa.com.pl; tel. +48 58 5549312

Konkurs o Nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego
Nagroda im. prof. Czesława Jaworskiego jest przyznawana za: wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
-infrastruktura (obejmuje sieć trakcyjną i podstacje trakcyjne),
-pojazdy (obejmuje maszyny elektryczne, osprzęt).
Wyroby zgłoszone do konkursu powinna cechować: nowoczesność i innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, funkcjonalność, zastosowanie w Polsce.
Organizatorem Konkursu jest Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.
Kontakt: pan Jan Boryczka: e-mail: janboryczka@wp.pl; tel. 601 502 450.

Konkurs o Medal Prezesa SEP
wyróżnienie to jest uznane za jedno z najbardziej prestiżowych w Polsce w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki. Przyznawane jest za szczególnie wyróżniający się produkt będący dziełem polskich inżynierów i techników. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.
Kontakt: dr inż. Jacek Nowicki: e-mail: jacek.nowicki@sep.com.pl; tel.: +48 22 556 43 02; +48 533 333 665

Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Podoskiego
dla najlepszych wyrobów i innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: tabor szynowy dla komunikacji miejskiej; części, podzespoły i wyposażenie taboru; infrastruktura torowa; infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna; inne, w tym (systemy: sterowania, informatyczne, pobierania opłat, obsługi pasażerów itp. Organizatorem Konkursu jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.
Kontakt: pan Marcin Zawadka: e-mail marcin.zawadka@igkm.pl; tel. +48 22 848 21 02; +48 576 604 606

Konkurs Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie
Konkurs SIRTS i ASTE dla firm z szeroko rozumianej branży kolejowej, które robią „coś więcej” dla środowiska, społeczności i pracowników. Zachęcamy by to tym opowiedzieć, wypromować swoje działania i znaleźć się w gronie firm docenionych na Gali TRAKO.
Prosty system zgłoszeń znajduje się na www.astespolecznie.pl.
Kontakt: pani Agnieszka Redmann: e-mail: a.redmann@aste.pl; tel. +48 58 340 69 27

Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję TRAKO 2021
- ocenie podlegają wszystkie stoiska targowe. Werdykt Jury obejmuje dwie kategorie: stoiska do 30m2 i stoiska powyżej 31m2. W każdej kategorii przyznawane są 3 równorzędne nagrody. Ocenie podlegają wszystkie stoiska.
Kontakt: pani Iwona Wolszczak: e-mail: iwona.wolszczak@mtgsa.com.pl; tel. +48 58 554 93 00

Nagroda medialna im. Jana Raczyńskiego
Rada Programowa 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO zaprasza do udziału w nowym konkursie, o nagrodę medialną im. redaktora Jana Raczyńskiego.
Konkurs dedykowany jest mediom z branży transportu szynowego. Jego celem jest promocja rzetelnej wiedzy o działaniach branży transportu szynowego, w przestrzeni medialnej i informacyjnej.
Laureatów pierwszej edycji wyłonimy w formule plebiscytowej, w oparciu o przesłane przez Państwa ankiety. Doświadczenie tegorocznego konkursu, jak również otrzymane od Państwa podpowiedzi i sugestie wesprą nasze prace nad stworzeniem w pełni profesjonalnego regulaminu kolejnych edycji. Wyrażamy nadzieję, że plebiscyt branżowy będzie najlepszą formą wyłaniania laureatów, a jego wyniki przyniosą uznanie osobom i organizacjom przyczyniającym się do rozwoju i promocji transportu szynowego.
Kontakt: pani Iwona Wolszczak: e-mail: iwona.wolszczak@mtgsa.com.pl; tel. +48 58 554 93 00
KONTAKT
koordynator ds. konkursów
Marek Buczkowski

tel. 58 554 92 13
marek.buczkowski@mtgsa.com.pl