Alstom TRAXX DC3

Lokomotywa Traxx DC3 z modułem dojazdowym (funkcją Last Mile) to nowa generacja lokomotyw Traxx stanowiących najnowocześniejszą platformę czteroosiowych lokomotyw w Europie. Jest ona przeznaczona do ruchu na wszystkich typach linii kolejowych zasilanych w systemie 3 kV DC.

Opcjonalnie wyposażona w moduł dojazdowy (funkcję Last Mile) lokomotywa Traxx DC3 ułatwia dostęp do niezelektryfikowanych obszarów, takich jak bocznice kolejowe i terminale, umożliwiając zastosowanie nowych koncepcji logistycznych. Zwiększona siła pociągowa wraz z zaawansowaną kontrolą przyczepności umożliwia obciążenie większe, niż w przypadku porównywalnych lokomotyw. Nowa generacja lokomotyw Traxx jest zaprojektowana tak, aby ograniczać zużycie energii przy jednoczesnej najwyższej wydajności trakcyjnej oraz umożliwia inteligentne zarządzanie energią.

Wydłużone okresy pomiędzy przeglądami zmniejszają koszty utrzymania technicznego oraz pozwalają ograniczyć do minimum przerwy w eksploatacji. Predykcyjny system kontroli stanu technicznego pojazdu, bazujący na monitorowaniu ponad 200 parametrów, pozwala prognozować zużycie i wymienić części w odpowiednim czasie. Te cechy konstrukcyjne lokomotywy wraz ze specjalistycznym wykwalifikowanym zapleczem inżynierskim o ogromnym doświadczeniu w zakresie lokomotyw, gwarantują niezakłócone rozpoczęcie eksploatacji, maksymalne wsparcie dla produktu oraz najwyższą możliwą niezawodność.

Lokomotywy Traxx są najbardziej rozpowszechnione w Europie. Są dopuszczone do użytku w 20 krajach i przemierzają ponad 300 milionów kilometrów rocznie. Sprawdzone w wielu różnych zastosowaniach, spełniają wysokie oczekiwania operatorów pod względem niezawodności, dostępności i łatwości utrzymania, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów operacyjnych.