Debata otwarcia 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019

Kolej 4.0 – między misją a efektywnościąData: 24.09.2019
Miejsce: sala 1, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Godzina: 11:15 – 12:30

Moderator: Wojciech Szeląg, Telewizja Polsat

Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej):
  1. Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
  2. Maurizio Castelletti (Mauricio Casteletti) - szef wydziału ds kolei, DG MOVE Komisja Europejska
  3. Josef Doppelbauer PhD, Executive Director, European Union Agency for Railways
  4. Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  5. Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A.
Zagadnienia poruszone podczas debaty:
  1. Wpływ otwarcia rynku/konkurencji na rynku przewozów pasażerskich na przewozy świadczone w ramach umów psc.
  2. Wpływ kosztów funkcjonowania kolejowego transportu towarów na jego efektywność i konkurencyjność.
  3. Oddziaływanie funduszy UE na rozwój siatki połączeń przewoźników krajowych.
  4. Jak podnieść efektywność kolei zapewniając jej dostępność dla możliwie szerokiego grona klientów/pasażerów.
  5. Wpływ inwestycji kolejowych na efektywność transportu towarów.