Menu

Cyfrowe sprzęgi automatyczne jako punkt przełomowy dla kolei europejskiej

Celem konferencji jest przedstawienie działań w European DAC Delivery Programme zapoczątkowanego w ramach Shift2Rail JU i dyskusja dyrektora wykonawczego tego partnerstwa z przedstawicielami kolejowego sektora towarowego (operatorami, zarządcami infrastruktury oraz dostawcami) dotycząca znaczenia cyfrowych sprzęgów automatycznych dla sektora kolejowego.
European DAC Delivery Programme został przygotowany w celu zapewnienia, że badania i innowacje wykonane zarówno w partnerstwie Shift2Rail jaki i w ramach innych działań spowodują wdrożenie cyfrowych sprzęgów automatycznych do operacji w jak najkrótszym czasie.