Menu

Jak integracja projektu ABC De z komponentem kolejowym CPK przyniesie efektywne kosztowo inwestycje z dużymi korzyściami dla Polski

Firma Large Infrastructure Projects jest deweloperem infrastruktury, inicjuje i tworzy projekty o znaczeniu pan-europejskim w obszarze infrastruktury transportowej i gospodarki wodnej.

Jednym z jej głównych projektów jest ABC+De, realizowany od podstaw i stanowiący nowe połączenie lądowe pomiędzy Morzem Egejskim i Bałtykiem.

Ważnym elementem projektu ABC+De jest linia kolejowa SNS (South-North-Stream), przeznaczona do ruchu mieszanego, zarówno pociągów towarowych wysokiej prędkości, jak i pasażerskich.

Główne parametry linii SNS:

Dwutorowa, 1435 mm, 200 km/h dla pociągów towarowych i 400 km/h dla pociągów pasażerskich, 25 t/oś, zelektryfikowana, maksymalna długość pociągu towarowego – 1800 m.

Linia SNS przechodzi przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację i Polskę.

Długość linii SNS wynosi 1668 km, z czego 582,672 km na terenie Polski.

Projekt obejmuje również nową linię kolejową w kierunku wschód–zachód celem połączenia z potokami zarówno towarowymi, jak i pasażerskimi, na linii SNS. Ma ona te same parametry co SNS, przechodzi przez centrum Polski do Berlina i północnych Niemiec – EWConnect. Dla części wschodniej opracowano dwie opcje – z Kijowa i z Mińska.

Linie SNS i EWConnect przez swą wielką przepustowość i wysoką prędkość jazdy będą głównymi graczami w przewozach towarów i pasażerów w Polsce i regionie.

W środku Polski, pomiędzy Łodzią i Warszawą, projekt przewiduje nowy Centralny Hub Kolejowy (CPR – Central Poland Railway hub), który będzie suchym portem dla kontenerów oraz centralną stacją kolejową.

Linie SNS, EWConnect oraz nowe połączenia między Łodzią, hubem CPR oraz Wrocławiem, Opolem i Katowicami wraz z infrastrukturą kolejową PKP PLK zapewnią szybki i komfortowy przewóz podróżnych wewnątrz Polski, jak też w połączeniach do Berlina, Kijowa, Bukaresztu, Morza Czarnego i Egejskiego.

Nowa linia kolejowa zaprojektowana jest do prędkości 400 km/h dla pociągów pasażerskich. Studia wykazały, że jedynie dla relacji z Gdańska, Krakowa i Poznania do Berlina, Kijowa i Bukaresztu stosowną prędkością dla pociągów pasażerskich będzie 350 km/h. Dla pozostałych relacji wystarczy prędkość 250 km/h.

Czasy podróży pokazane są poniżej:Oszacowano liczbę podróży i przygotowano wstępny rozkład jazdy.

Rozważono przy tym wiele opcji połączenia hubu CPR ze stacjami kolejowymi oraz stacjami metra (w Warszawie).

Nowe linie kolejowe w połączeniu ze zmodernizowanymi liniami kolejowymi PKP PLK w pełni implementują cele komponentu kolejowego CPK, włączając w to ruch z i do nowego portu lotniczego z miast Polski i krajów sąsiednich.

Osiągając główny cel, jakim jest stworzenie linii SNS i EWConnect jako arterii do transportu towarów, linie te staną się również arteriami do transportu pasażerów. W ten sposób uzyskamy efektywną ekonomicznie kombinację kolejowych przewozów towarowych z potrzebami społecznymi podróżnych.

Wykonano szacunki i porównanie nakładów inwestycyjnych i ich rezultatów dla komponentu kolejowego CPK oraz projektu linii SNS i EWConnect.

Wiodąca rola Polski w implementacji projektów linii SNS i EWConnect nie podlega dyskusji.