Konferencja Kolej Metropolitalna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - prezentacja koncepcji, kierunki i możliwości rozwoju

Budowa systemu kolejowych przewozów pasażerskich to odpowiedź na wielkie wyzwania, jakie stoją przed Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Sprawna kolej, nastawiona na obsługę ponad 2,5 miliona mieszkańców Metropolii i setek tysięcy osób z obszaru jej oddziaływania przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności społecznej i gospodarczej.

Podczas konferencji zostanie przedstawiona Koncepcja Kolei Metropolitalnej. Dokument określa cztery warianty rozwoju kolei – od podstawowego do najbardziej rozbudowanego, którego koszt został oszacowany na ponad 16 mld zł. Realizacja całego przedsięwzięcia przewidziana jest na co najmniej 10 lat. Obecnie trwają przygotowania do opracowania studium wykonalności tego projektu.