Menu

Debata PKP SA: Nowe technologie, nowe rozwiązania na kolei


Trwająca dziś czwarta rewolucja przemysłowa ma bardzo istotny wpływ na całą branżę transportową, w tym na kolej. Czy rozwiązania – dostarczane branży kolejowej wraz z rozwojem nowych technologii, a w szczególności technologii cyfrowych – tylko jej służą, czy definiują ją i jej potrzeby na nowo? Co może usprawnić transport towarów, obsługę pasażerów, zarządzanie szeroko rozumianymi zasobami? O tym, jak nowe technologie już zmieniły polską kolej i w jaki sposób będą ją zmieniały w nieodległej przyszłości, opowiedzą uczestnicy debaty PKP S.A.