Menu

Seminarium pt. „Systemy sterowania w transporcie szynowym”

Tematy wiodące seminarium:
  1. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)
  2. Inteligentny rozjazd
  3. Diagnostyka sterowania ruchem kolejowym (srk)
Partnerzy seminarium:
  1. Voestalpine Signaling Poland Sp. z o.o.
  2. Ril-Mil Computers Sp. z o.o.
  3. Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o.
  4. SABEL Sp. z o.o.
  5. Thales Polska Sp. z o.o.
  6. Alstom