Menu

Seminarium „Stan bezpieczeństwa kolei”

Seminarium o stanie bezpieczeństwa kolei jest cyklicznie organizowane jest przez Urząd Transportu Kolejowego podczas targów TRAKO. Debata cieszy się dużą popularnością, co roku gromadząc nowych słuchaczy. W wystąpieniu inaugurującym Prezes UTK przedstawi najnowsze dane z monitorowania poziomu bezpieczeństwa kolejowego oraz podsumowanie przeprowadzonych działań nadzorczych. Kluczowe w monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce jest proaktywne reagowanie w przypadku stwierdzenia negatywnych trendów, dlatego Urząd Transportu Kolejowego podejmuje różnorodne działania mające na celu stałą poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym kampanie informacyjne i działania edukacyjne. Udział w debacie zapowiedzieli przedstawicie administracji publicznej, przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz ośrodków badawczych i naukowych.