seminarium „Neurotechnologie w kształtowaniu czynnika ludzkiego – przyszłość bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

INFRACERT TSI Sp. z o.o.

W czasie Seminarium przedstawione zostaną najnowocześniejsze rozwiązania systemów diagnostyczno-szkoleniowych bazujące na wiedzy o procesach poznawczych z technologią identyfikacji rozkładów uwagowych. Zaprezentowane zostaną różne aspekty wykorzystania neurotechnologii do oceny i wspomagania funkcjonowania pracowników wykonujących złożone i odpowiedzialne zadania mające wpływ na poziom bezpieczeństwa.

Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Różanowski

Prelegenci: Grzegorz Kata, Krzysztof Różanowski, Tomasz Koptaś, Robert Kozłowski