Menu

Konferencja inaugurująca „Kampanię Kolejowe ABC II”

Projekt „Kampania Kolejowe ABC II” to drugi etap ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa na kolei, skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Celem projektu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa i standardów odpowiedzialnego zachowania w pobliżu obszarów ruchu kolejowego, w szczególności na dworcach, przystankach i przejazdach kolejowych. „Kampania Kolejowe ABC II” jest źródłem wiedzy na temat prawidłowych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Mając to na uwadze, projekt obejmuje przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii medialnej oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w placówkach oświatowych na terenie całej Polski.