zakres tematyczny

KOLEJ
Prezentacja oferty Grupy PKP
Zarządy kolei prywatnych
Systemy transportowe: pasażerskie i towarowe
Tabor - produkcja, eksploatacja i naprawa
Energetyka kolejowa
Automatyka i sterowanie, telekomunikacja i informatyka
Infrastruktura kolejowa
Urządzenia obsługowo-naprawcze
Systemy informacji pasażerskiej i towarowej
Finanse
Consulting
Instytuty naukowo-badawcze
Szkolnictwo zawodowe
Wydawnictwa specjalistyczne
Organizacje branżowe
Usługi specjalistyczne

SPEDYCJA KOLEJOWA i LOGISTYKA
Spedytorzy międzynarodowi i krajowi
Centra logistyczne
Terminale przeładunkowe
Bocznice przemysłowe
Tabor specjalistyczny
Magazyny
Instytuty naukowo-badawcze
Wydawnictwa specjalistyczne
Organizacje branżowe
Consulting

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA i TROLEJBUSOWA
Tabor tramwajowy i trolejbusowy
Tory, rozjazdy, zwrotnice
Obiekty i elementy energetyki trakcyjnej oraz sieci zasilającej
Automatyka i sterowanie
Telekomunikacja i informatyka
Urządzenia obsługowo-naprawcze
Systemy informacji pasażerskiej
Konserwacja i utrzymanie czystości
Finanse
Instytuty naukowo-badawcze
Wydawnictwa specjalistyczne
Organizacje branżowe
Consulting